Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 23.11.2021 r. - AgioFunds