Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 20.05.2020 r. r. - AgioFunds