Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 16.05.2017 r. - AgioFunds