Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SMART MONEY FIZ z dnia 23.11.2023 r. - AgioFunds