Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SMART MONEY FIZ z dnia 23.06.2023 r. - AgioFunds