Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SMART MONEY FIZ z dnia 23.05.2024 r. - AgioFunds