Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SMART MONEY FIZ z dnia 2.02.2023 r. - AgioFunds