Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SMART MONEY FIZ z dnia 19.01.2024 r. - AgioFunds