Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SFIO - AgioFunds