Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SFIO z dnia 12.10.2023 - AgioFunds