Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO SFIO z dnia 1.06.2017 r. - AgioFunds