Ogłoszenie o zmianie statutu Agio Pożyczkowy NS FIZ z dnia 28.11.2023 - AgioFunds