Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO PLUS FIO z dnia 23.08.2019 r. - AgioFunds