Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO PLUS FIO z dnia 20.07.2018 r. - AgioFunds