Ogłoszenie o zmianie Statutu Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 28.02.2024 r. - AgioFunds