Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 14 czerwca 2024 r. _ sprostowanie - AgioFunds