Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 13 czerwca 2024 r. - AgioFunds