Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Kapitał PLUS FIO - AgioFunds