Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Globalny Dywidendowy FIZ z dnia 10.03.2016r. - AgioFunds