Ogłoszenie o zmianie statutu AFORTI MICROLOANS FIZ AN z dnia 22.05.2019 r. - AgioFunds