Ogłoszenie o zmianie statutu Aforti Microloans FIZ AN z dnia 28 listopada 2017 r. - AgioFunds