Ogłoszenie o zmianie statutu AD ROYAL FIZ AN z dnia 01.09.2023 r. - AgioFunds