Ogłoszenie o zmianie statutu AD ROYAL FIZ AN w likwidacji z dnia 4.09.2023 r. - AgioFunds