Ogłoszenie o zmianie statutu AD CAPITAL FIZ AN z dnia 28.05.2019 r. - AgioFunds