Ogłoszenie o zmianie statutu ABELIA CAPITAL FIZ AN z dnia 28.09.2023 r. - AgioFunds