Ogłoszenie o zmianie regulaminu PSO Profit - AgioFunds