Ogłoszenie o zmianie Regulaminu PSO Profit - AgioFunds