Ogłoszenie o zmianie regulaminu PSO Kapitał - AgioFunds