Ogłoszenie o zmianie regulaminu PI MultiKapitał PLUS - AgioFunds