Ogłoszenie o zmianie regulaminu PI MultiKapitał - AgioFunds