Ogłoszenie o zmianie regulaminu PI Kapitalny Start - AgioFunds