Ogłoszenie o zmianie regulaminu IKZE AGIO - AgioFunds