Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego - AgioFunds