Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO SFIO z dnia 1.01.2024 - AgioFunds