Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO SFIO z dnia 01.07.2022 - AgioFunds