Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO Kapitał Plus FIO - AgioFunds