Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO Kapitał PLUS FIO - AgioFunds