Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO FIO z dnia 01.01.2024 - AgioFunds