Ogłoszenie o zmianie Prospektu AGIO SFIO 30.05.2019 - AgioFunds