Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN zwołanego na dzień 24.11.2023 r. - AgioFunds