Ogłoszenie o zmianie statutu Fabros Capital FIZ AN - AgioFunds