Ogłoszenie o zmianie statutu Aforti Microloans FIZ AN z dnia 11 marca 2016 - AgioFunds