Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ z dnia 01.07.2016 - AgioFunds