Ogłoszenie o zamiarze podziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 w dniu 30.06.2023 r. - AgioFunds