Ogłoszenie o zamiarze podziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 w dniu 08.12.2023 r. - AgioFunds