Ogłoszenie o zakończeniu emisji i przydziale CI serii B7 METRUM FIZ - AgioFunds