Ogłoszenie o zakończeniu emisji i przydziale CI serii B6 METRUM FIZ - AgioFunds