Ogłoszenie o zakończeniu emisji i przydziale CI serii B4 METRUM FIZ - AgioFunds