Ogłoszenie o zakończeniu emisji CI ARIONN FIZ serii 020 z dnia 09.11.2017 r. - AgioFunds