Ogłoszenie o wykupieniu CI SNIPER FIZ w dniu 31 maja 2017 r. - AgioFunds